Î.S. „Fintehinform” este o Întreprindere de Stat al cărei capital social aparţine în întregime statului. Fondator al întreprinderii este Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. În anul 2005 în baza Hotarîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 516 din 2 iunie 2005 „Cu privire la structura şi efectivul-limita ale aparatului central al Ministerului Finanţelor”, Direcţia generală tehnologii informaţionale a Ministerului Finanţelor, a fost reorganizată în Întreprinderea de Stat „Fintehinform”, în scopul administrării, menţinerii, dezvoltării şi asigurării funcţionării sistemului informaţional de gestionare a finanţelor publice.

Activitatea

Întreprinderea de Stat „Fintehinform” îşi desfașoară activitatea pe principii de autogestiune în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002 cu, modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu, modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat cu, modificările şi completările ulterioare, alte acte legislative şi normative, precum şi prevederile Regulamentului Consiliului de administraţie şi prevederile prezentului Statut. 

Denumirea „Fintehinform” are semnificația „Finanțe și tehnologii informaționale”. Crearea Centrului informativ de calcul (CIC) al Ministerului Finanțelor Republica Moldova s-a început prin instituirea unui grup de lucru din 6 specialiști de către Institutul Unional de Cercetări Științifice din Moscova în luna septembrie a anului 1972, în cadrul Ministerului Finanțelor din RM sub denumirea "Secția de metodologie în evidență și tehnica de calcul".

Produsele și Servicii